Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

AKS and Kubectl on localhost

CLI installation on laptop Open azure.microsoft.com or directly shortcut aka.ms/cli. If you clicked the first link, select More in toolbar and continue by selecting Resources. Scroll down and click Downloads. Click Command-line tools and click Install under Azure command-line interface. Click Install on Windows If you clicked the second (shortcut) link, click Install for Windows. Follow instruction and […]

Getting familiar with Azure Management Tools

Azure PowerShell management has utilized AzureRM modules and their commandlets. Especially on Linux platform as well as for developers Azure CLI has been the tool of choice. Azure Cloud Shell was announced in Build 2017.Install AzureRM modules. Start PowerShell or PowerShell ISE as administrator. \ Install module AzureRM with the following command (accept NuGet Provider […]

Azure: Unable to acquire token for tenant

I struggled today with issues related to the PowerShell connection to Azure. If I use the command Connect-AzAccount I was connected successfully but I received a Warning: ‚Unable to acquire token for tenant‘. I wanted to use another command: Get-AzVM but I received an error: Get-AzVM: Your Azure credentials have not been set up or […]

Kusto Query Language (KQL)

Basics queries in Kusto query language. Azure demo environment here. Mostly used Operators: Search Where Take Count Summarize Extend Project Distinct Top   Search Perf | search „Memory“ This searched for a column whose value exactly matched the word Memory. search in (Perf, Event, Alert) „memory“ A better choice is to limit the search to […]

Jak připojit NFS disk na Windows

Pokud potřebujete připojit NFS disk na Windows a chcete nastavit také plná oprávnění je potřeba provést dodatečná nastavení. Instalace NFS klienta, je popsáno např. zde https://davidring.ie/2018/07/06/windows-2016-mount-an-nfs-share/ Připojit NFS disk pomoci skriptu. Zde můžete použít více způsobů. Pokud se má disk namapovat více doménových uživatelům, tak určitě použíjete GPO a skript formou bat souboru. Obsah bat souboru […]

DevOps Summit 2019, výjimečná akce pro každého IT profesionála

V Ostravě 3.10.2019 se uskutečnila velice zajímavá akce s názvem DevOps Summit u které musel zpozornět každý IT profesionál jak z řad vývojářů, tak z řad systémových administrátorů či IT managementu. Samotná akce patřila svým rozsahem opravdu mezi vyjímečné události nejen v Ostravě, ale v celé České republice, potvrdil to i obrovský zájem návštěvníku a beznadějně vyprodaná hala. Osobně […]

Není Open Source jako Open Source

Protože není až tak snadné se zorientovat v Open Source licencích, pokusil jsem se zmapovat problematiku v krátkém článku. Když mluvíme o prodeji softwaru, musíme rozlišovat tři složky: Vlastnictví – kdo je vlastníkem software? Převod peněz – jak za software zaplatím, pokud vůbec? Licencování – Co získám? Jak můžu se softwarem nakládat? Můžu jej použít pouze na […]

Nastavení externího NTP na PDC Active Directory

Příkazy pro nastavení externího zdroje času pro hlavní řadič domény Active Directory: w32tm /config /manualpeerlist:ntp.cesnet.cz,0x1 /syncfromflags:MANUAL net stop w32time net start w32time w32tm /query /peers w32tm /query /status Samozřejmě je nutné nastavit Firewally pro řadič domény, aby se mohl dotazovat externího zdroje v internetu.  

Office 365 – funkce nepotřebné emaily

Pokud si uživatelé nemohou zvyknout na funkci filtrování „Nepotřebných“ emilů je možné je vypnout v nastavení uživatele Outlooku webové aplikace. Pokud jako administrátor potřebujete funkci vypnout pro všechny, jedinou cestou je Powershell. Zapnout funkci pro jednoho uživatele: Set-Clutter -Identity user@domain.com -Enable $true Vypnout funkci pro jednoho uživatele: Set-Clutter -Identity user@domain.com -Enable $false Zapnout funkci pro všechny […]

Přesun FSMO rolí na doménových řadičích

Nedávno se mi ozvali z jedné společnosti s problémem, kdy po změně hesel uživatelů některé služby neakceptovaly nové heslo uživatele a zároveň poštovní server Exchange neodesílal emaily do internetu. V první chvíli mě napadlo v jakém stavuje je synchronizace mezi řadiči a co se děje v DSN na řadičích. A opravdu problém byl se synchronizací […]

Windows Srver 2012 R2 Server Core, instalace GUI

Pokud máte Windows Server 2012 R2 v Server Core modu a doposud tam nebylo instalováno grafické uživatelské prostředí je třeba mimo nainstalování GUI zvolit místo, kde máte uloženy zdrojové soubory k instalaci. Kroky: 1. Get-WindowsImage -ImagePath <path to wim>\install.wim – zjistíte patřičnou verzi GUI, které chcete nainstalovat, důležité je číslo (index). <patch to wim> např. […]

Synchronizace času Active Directory

Nedávno jsem se setkal s problémem, kdy se v Active Directory doméně lišily časy na doménových řadičích. PDC se synchronizoval s externím NTP serverem z internetu a další řadiče s PDC. Nicméně jeden z řadičů měl rozdílný čas. Pro odstranění problému jsem přeregistroval službu W32tm a vše bylo vyřešeno. Postup zde: net stop w32time w32tm […]

Office 365, DirSync, změna UserPrincipalName

Pokud používáte DirSync pro synchronizaci účtu mezi On-Premise Active Directory a Office 365 určitě očekáváte, že každá změna atributu se bude přenášet také do Office 365. Narazil jsem však na to, že změn atributu UserPrincipalName v lokální AD se Office 365 neprojevila. Bohužel jsem zatím nezjistil z jakého důvodu. Nicméně je možné změnu provést příkazem v PowerShellu: […]

Problém s tiskem přes RDP, Event ID 372

Tisk přes terminálové služby patřil mezi problematické služby už na Windows serveru 2003. V této verzi bylo vždy nutno nainstalovat stejné ovladače k tiskárnám jak na Desktopu tak na Terminálovém serveru. Pokud hovořím o stejném ovladači, tak hovořím o stejném release ovladačů pro Desktop tak Server.  Poté v lepším případě vše fungovalo bez problémů. Na terminálovém serveru […]

Instalace modulu Active Directory pro Powershell

Ve výchozím natavení Powershellu není aktivován modul pro správu Active Directory. Modul Active Directory se instaluje pomoci Server Manageru. Tento postup platí jako pro Windows Server 2012 tak i pro verzi Windows Serveru 2008R2. Pro aktivaci je tedy nutno spustit dva příkazy: PS C:\> import-module servermanager PS C:\> Add-WindowsFeature -Name „RSAT-AD-PowerShell“ -IncludeAllSubFeature Nyní již mužeme […]

WSUS problém s odinstalací nebo reinstalací

Během provozu služby WSUS jsem se několikrát setkal s problémem, kdy WSUS není možné odebrat a skončí s informací o závažné chybě. Tuto chybu jsem řešil u více serverů po havarií. Našel jsem dobrý post viz link http://davidvielmetter.com/tricks/wsus-wont-uninstall-or-re-install/. Po úpravě registru viz článek výše: [step 1] Open REGEDIT in and locate: HKLM\Software\Microsoft\Update Services\Server\Setup [step 2] […]

KDC autentifikační problém při přechodu active directory z 2003 na 2008 R2 při povýšení domain function level

Při povýšení Active Directory domény z verze 2003 na 2008R2 jsem se setkal s chybou během replikace po té, kdy jsem přepnul domain function level na 2008R2 verzi. Problém nastal v replikaci, která vrátila chybu: KERBEROS DISTRIBUTION KEY (KDC) service (požadovaný typ šifrování není službou kdc podporován). Samozřejmě každá chyba replikace by mohla po pár […]

Windows Server 2012 administrative Shares

Na Windows Server 2012 již nejsou k dispozici v defaultním nastavení skrytá administrátorská sdílení např. C$. Pokud by jste jej chtěli dále využívat, musíte vložit DWORD hodnotu s názvem LocalAccountTokenFilterPolicy s údajem 0x0000000 a to v cestě HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Terminálový Windows Server 2003 – pomalá instalace software

Před nedávnou dobou jsem potřeboval nainstalovat software na terminálový server a docela mě překvapila velice pomala instalace, která trvala v řádech hodin. Měl jsem pocit, že se instalace „kousnula“, ale při detailnějším zkoumaní jsem rozpoznal, že instalace opravdu probíhá, ale velice pomalu. Samozřejmě jsem se porozhlédnu po internetu a našel jsem různá diskuzní vlákna, kde […]

MS Exchange 2003 chyba ID 429

Popis chyby ID 429 Virtuální server 1: Určený adresář adresáře poštovní fronty není platný. Službu SMTP nelze spustit. S touto chybou jsem se setkal ve chvíli, kdy jsem provedl rozšíření oddílu systémového disku C:, kde je take nainstalovan MS Exchange 2003 server. Chyby 429 informuje, že adresář fronty není v pořádku, jinými slovy, že adresář […]