Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

Add existing Azure VM to session host pool (Azure WVD)

There are two solutions how to add live VM to session host pool. Uninstall DCS extension on VMs and run the deployment code (Terraform, Bicep) that installs DCS extension with a new registration.

Azure Identity Governance zlepšuje bezpečnost vaší organizace

Azure Identity Governance je výkonná sada nástrojů, která má organizacím pomoci spravovat a chránit jejich identity a přístup ke klíčovým zdrojům. Toto cloudové řešení poskytuje širokou škálu funkcí a možností, včetně revizí přístupu, správy oprávnění a správy privilegovaných identit. Díky Azure Identity Governance mohou organizace získat větší přehled o svých identitách, lépe řídit přístup ke […]

Docker vs Kubernetes

Svět vývoje softwaru se neustále vyvíjí a vývojáři neustále hledají nástroje, které jim pomohou zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu. Dva z nejoblíbenějších nástrojů v této oblasti jsou Kubernetes a Docker. Ačkoli oba tyto nástroje mají své vlastní jedinečné silné a slabé stránky, často se porovnávají a staví proti sobě. Docker je kontejnerizační platforma, která […]

Kusto Query Language (KQL)

Basics queries in Kusto query language. Azure demo environment here. Mostly used Operators: Search Perf | search „Memory“ This searched for a column whose value exactly matched the word Memory. search in (Perf, Event, Alert) „memory“ A better choice is to limit the search to specific tables. Perf | search CounterName==“Available MBytes“ Within a table […]

Není Open Source jako Open Source

Protože není až tak snadné se zorientovat v Open Source licencích, pokusil jsem se zmapovat problematiku v krátkém článku. Když mluvíme o prodeji softwaru, musíme rozlišovat tři složky: Ve většině případů vlastnictví software zůstává osobě nebo společnosti, který jej vytvořila. Uživatelům je pouze přidělena licence k užívání. Převod peněz je závislý na obchodním modelu tvůrce. Licence odlišuje open […]

Nastavení externího NTP na PDC Active Directory

Příkazy pro nastavení externího zdroje času pro hlavní řadič domény Active Directory: w32tm /config /manualpeerlist:ntp.cesnet.cz,0x1 /syncfromflags:MANUALnet stop w32timenet start w32timew32tm /query /peersw32tm /query /status Samozřejmě je nutné nastavit Firewally pro řadič domény, aby se mohl dotazovat externího zdroje v internetu.

Office 365 – funkce nepotřebné emaily

Pokud si uživatelé nemohou zvyknout na funkci filtrování „Nepotřebných“ emilů je možné je vypnout v nastavení uživatele Outlooku webové aplikace. Pokud jako administrátor potřebujete funkci vypnout pro všechny, jedinou cestou je Powershell. Zapnout funkci pro jednoho uživatele: Set-Clutter -Identity user@domain.com -Enable $true Vypnout funkci pro jednoho uživatele: Set-Clutter -Identity user@domain.com -Enable $false Zapnout funkci pro všechny […]

Přesun FSMO rolí na doménových řadičích

Nedávno se mi ozvali z jedné společnosti s problémem, kdy po změně hesel uživatelů některé služby neakceptovaly nové heslo uživatele a zároveň poštovní server Exchange neodesílal emaily do internetu. V první chvíli mě napadlo v jakém stavuje je synchronizace mezi řadiči a co se děje v DSN na řadičích. A opravdu problém byl se synchronizací […]