Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

Nastavení externího NTP na PDC Active Directory

Příkazy pro nastavení externího zdroje času pro hlavní řadič domény Active Directory:

w32tm /config /manualpeerlist:ntp.cesnet.cz,0x1 /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time
w32tm /query /peers
w32tm /query /status

Samozřejmě je nutné nastavit Firewally pro řadič domény, aby se mohl dotazovat externího zdroje v internetu.