Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

Azure Identity Governance zlepšuje bezpečnost vaší organizace

Azure Identity Governance je výkonná sada nástrojů, která má organizacím pomoci spravovat a chránit jejich identity a přístup ke klíčovým zdrojům. Toto cloudové řešení poskytuje širokou škálu funkcí a možností, včetně revizí přístupu, správy oprávnění a správy privilegovaných identit. Díky Azure Identity Governance mohou organizace získat větší přehled o svých identitách, lépe řídit přístup ke klíčovým zdrojům a snížit riziko narušení bezpečnosti dat a dalších bezpečnostních incidentů.

Jednou z klíčových výhod Azure Identity Governance je schopnost automatizovat revize přístupu. Tato funkce umožňuje organizacím snadno kontrolovat a schvalovat přístup ke klíčovým zdrojům a zajistit, aby k citlivým datům a aplikacím měli přístup pouze oprávnění uživatelé. Díky automatizovaným přezkumům přístupu mohou organizace ušetřit čas a zdroje tím, že eliminují potřebu manuálních procesů přezkumu a zároveň snižují riziko chyb a nesrovnalostí.

Další důležitou funkcí Azure Identity Governance jsou možnosti správy oprávnění. Díky této funkci mohou organizace spravovat a řídit přístup ke kritickým zdrojům, jako jsou aplikace, data a síťové zdroje. Tím je zajištěno, že k těmto zdrojům mají přístup pouze oprávnění uživatelé a že přístup je udělován na základě konkrétní role nebo pracovní funkce uživatele. Pomocí správy oprávnění mohou organizace snížit riziko neoprávněného přístupu k citlivým zdrojům a zároveň zajistit, aby uživatelé měli přístup, který potřebují k efektivnímu výkonu své práce.

A konečně, Azure Identity Governance zahrnuje také funkce správy privilegovaných identit. Tato funkce umožňuje organizacím spravovat a řídit přístup k privilegovaným účtům, jako jsou účty správců, účty služeb a další vysoce rizikové účty. Díky správě privilegovaných identit mohou organizace prosazovat přísné zásady ověřování a autorizace, monitorovat a auditovat používání privilegovaných účtů a zajistit, aby k těmto kritickým účtům měli přístup pouze oprávnění uživatelé.

Závěrem lze říci, že Azure Identity Governance je výkonné řešení pro organizace, které chtějí zlepšit své možnosti správy identit a přístupu. Díky široké škále funkcí a možností, včetně revizí přístupu, správy oprávnění a správy privilegovaných identit, může Azure Identity Governance pomoci organizacím lépe spravovat jejich identity a přístup ke klíčovým zdrojům a zároveň snížit riziko narušení bezpečnosti dat a dalších bezpečnostních incidentů. Pokud hledáte cloudové řešení, které vám pomůže spravovat a chránit vaše identity, Azure Identity Governance rozhodně stojí za zvážení.

Více o Microsoft Entra Identity Governance najdete zde: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/identity-governance-overview