Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

Add existing Azure VM to session host pool (Azure WVD)

There are two solutions how to add live VM to session host pool. Uninstall DCS extension on VMs and run the deployment code (Terraform, Bicep) that installs DCS extension with a new registration.

Azure Identity Governance zlepšuje bezpečnost vaší organizace

Azure Identity Governance je výkonná sada nástrojů, která má organizacím pomoci spravovat a chránit jejich identity a přístup ke klíčovým zdrojům. Toto cloudové řešení poskytuje širokou škálu funkcí a možností, včetně revizí přístupu, správy oprávnění a správy privilegovaných identit. Díky Azure Identity Governance mohou organizace získat větší přehled o svých identitách, lépe řídit přístup ke […]

Kusto Query Language (KQL)

Basics queries in Kusto query language. Azure demo environment here. Mostly used Operators: Search Perf | search „Memory“ This searched for a column whose value exactly matched the word Memory. search in (Perf, Event, Alert) „memory“ A better choice is to limit the search to specific tables. Perf | search CounterName==“Available MBytes“ Within a table […]