Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

Office 365, DirSync, změna UserPrincipalName

Pokud používáte DirSync pro synchronizaci účtu mezi On-Premise Active Directory a Office 365 určitě očekáváte, že každá změna atributu se bude přenášet také do Office 365. Narazil jsem však na to, že změn atributu UserPrincipalName v lokální AD se Office 365 neprojevila. Bohužel jsem zatím nezjistil z jakého důvodu.

Nicméně je možné změnu provést příkazem v PowerShellu:

Set-MsolUserPrincipalName -newuserprincipalname newname@somedomain.com -userprincipalname oldname@somedomain.com

(Samozřejmě je nutné se přihlásit k Office 365 přes powershell a mít importovaný Azure AD Module. Více zde.