Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

Windows Srver 2012 R2 Server Core, instalace GUI

Pokud máte Windows Server 2012 R2 v Server Core modu a doposud tam nebylo instalováno grafické uživatelské prostředí je třeba mimo nainstalování GUI zvolit místo, kde máte uloženy zdrojové soubory k instalaci.

Kroky:

1. Get-WindowsImage -ImagePath <path to wim>\install.wim – zjistíte patřičnou verzi GUI, které chcete nainstalovat, důležité je číslo (index). <patch to wim> např. D:\sources

2. Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart –Source wim:<path to wim>\install.wim:<Index#> – Příkaz pro instalaci, kde <Index#> je zvolené číslo viz krok 1.

3. provede se restart

 

Odinstalace GUI:

Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart

Příkaz, který mimo odinstalce provede také odebrání instalačních souborů.

Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Remove