Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

MS Exchange 2003 chyba ID 429

Popis chyby ID 429 Virtuální server 1: Určený adresář adresáře poštovní fronty není platný. Službu SMTP nelze spustit.

S touto chybou jsem se setkal ve chvíli, kdy jsem provedl rozšíření oddílu systémového disku C:, kde je take nainstalovan MS Exchange 2003 server. Chyby 429 informuje, že adresář fronty není v pořádku, jinými slovy, že adresář Queue, který má být umístěn C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1 je poškozen nebo neexistuje. V adresáři jsem našel pouze jakési pochybné torzo – soubor s názvem Queue. Proto je nutno adresář Queue vytvořit ručně a to při zastavených službách Exchange případně v nouzovém režimu. Jakmile Exchange adresář Queue našel, SMTP služba byla v pořádku spuštěna.