Cloud Engineer

Poskytuji služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních systémů, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií.

Consultancy Optimalisation Clouds

Jak připojit NFS disk na Windows

Pokud potřebujete připojit NFS disk na Windows a chcete nastavit také plná oprávnění je potřeba provést dodatečná nastavení.

  1. Instalace NFS klienta, je popsáno např. zde https://davidring.ie/2018/07/06/windows-2016-mount-an-nfs-share/
  2. Připojit NFS disk pomoci skriptu. Zde můžete použít více způsobů. Pokud se má disk namapovat více doménových uživatelům, tak určitě použíjete GPO a skript formou bat souboru.gpo

Obsah bat souboru muže výpadat:

mount -o mtype=hard \\10.10.10.110\my_share X:

Ve výchozím nastavení má anonymní uživatel oprávnění pouze ke čtení, což je nastavení UID a GID s hodnotou -2 viz obrázek

windows-nfs-mount

Změnu UID a GID je potřeba provést v nastavení registru:

  1. Otevřete regedit.
  2. Přejděte do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default.
  3. Vytvořte nový klíč New DWORD (32-bit) Value ve složce Default a pojmenujte AnonymousUid, nastavte hodnotu UID, kterou má UNIX adreář pro váši sdílenou sloužku.
  4. Vytvořte nový klíč New DWORD (32-bit) Value ve složce Default a pojmenujte AnonymousGid, nastavte hodnotu GID, kterou má UNIX adreář pro váši sdílenou sloužku.

regedit-nfs-anonymous-uid

Pro UID, GIT můžete nastavit hodnotu 0, což systém pochopí, že přistupujete jako účet ROOT.

Pro zjednodušení si vytvořte soubor s koncovkou .reg a vložte obsah:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default]
"AnonymousUid"=dword:0
"AnonymousGid"=dword:0

Po spustění se vám vytvoří v registru potřebné klíče.

Nyní restartujte NFS klienta nebo celý počítač.

nfsadmin client stop
nfsadmin client start

Následně bude nastavení vypadat takto (výstup dostanete po spuštění příkazu mount):

Local    Remote                                 Properties
-------------------------------------------------------------------------------
X:       \\10.10.10.10\my_share                 UID=0, GID=0
                                                rsize=1048576, wsize=1048576
                                                mount=soft, timeout=1.6
                                                retry=1, locking=yes
                                                fileaccess=755, lang=ANSI
                                                casesensitive=no
                                                sec=sys

Dále můžete nastavit výchozí chování NFS klienta, například potřebujete, aby vaše soubory měly Read, Write oprávnění pro všechny v linux světě jde o nastavení 777.

nfsadmin client config fileaccess=777

Při jakékoliv změně je potřeba vždy provést restart NFS klienta, takže opět následují příkazy:

nfsadmin client stop
nfsadmin client start