IT se rozvíjí nebývalým tempem, jsme neustále svědky novějšího, rychlejšího a pružnějšího způsobů práce a sdílení informací. Na základě tohoto faktu jsou podniky stále více závislé na IT technologiích.

S touto závislostí však přichází otázka podnikové bezpečnosti před hrozbami z internetu. Viry, hacking, denial-of útoky na služby, on-line podvody a krádeže dentity znamená, že organizovaná počítačová kriminalita neustále roste a musíme tedy čelit nebezpečným technikám jako spam s malware, adware, spyware, které umožňují uník citlivých informací.

Není tedy překvapením, že se bezpečnost stala jednou z nejvyšších priorit v mnoha organizacích.

IT bezpečnost můžeme rozdělit do těchto oblastí:

End Point Security:

Application Security:

Security Architecture:

Security Assessments:

Security Management Advisory Services: