S panem Šlachtou jsem vždy ráda spolupracovala. Za celou dobu naši cca 3-leté spolupráce si nepamatuji problém, který bychom společně elegantně nevyřešili. Aktivně se zajímal o nové trendy v IT a úspěšně absolvoval naše certifikační školení. Je to solidní a spolehlivý člověk.

Sales Manager GFI