Mgr. Radek Šlachta

Manažer pro ICT infrastrukturu

Poskytuji profesionální služby v oblasti podnikových informačních systémů. Mým cílem je navrhnout a udržovat spolehlivou infrastrukturu informačních a komunikačních technologií, která pokrývá celou řadu požadavků stanovených IT strategií. Během své profesní kariéry jsem prošel pozicemi od zajištění uživatelské a technické podpory až po správu serverových technologií.

V nynější době se zaměřuji na architekturu podnikové ICT infrastruktury s ohledem na současné trendy Cloud computingu a zajištění kybernetické bezpečnosti.

Pracovní zkušenosti

RESIDOMO s.r.o.

5/2017- doposud

IT Specialist

 • Návrh a implementace vysoce dostupných služeb pro infrastrukturu
 • Správa a monitoring podnikových systému a infrastruktury
 • Správa a rozvoj počítačové sítě – L2, L3 switching a routing (Cisco, HP, Aruba)
 • Správa a instalace serverů na platformě MS Windows, Linux (Active Directory, GPO, DNS, DHCP, Reverse Proxy, Web Servery)
 • Správa SQL databází, tvorba dotazů, údržba (řešení problémů, update, patching)
 • Správa bezpečnostních politik pro firewally, antivirovou ochranu, šifrování VPN sítí (Cisco ASA, Fortinet, ESET)
 • Monitorování, testování a analýza slabých míst infrastruktury, návrh řešení a kooperace s vývojáři
 • Účast na projektech a údržba technické dokumentace

 

 

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

11/2016- 4/2017

Platform Service Expert

 • Řešení vyskytujících se problémů (hlášené Servis Deskem nebo zákazníky)
 • Vývoj komponent platformy služeb podle potřeb firmy
 • Vyšetřování závažných bezpečnostních událostí a účast na analýze hlavní příčiny
 • Plnění a provádění změn (serverové migrace a aplikace)
 • Správa OS Patch a údržba řešení Antivirus (Mcafee)
 • Instalace serverů a aplikací (MS Windows, Linux)
 • Komunikace a úzká spolupráce se zákazníky a s dalšími interními týmy
 • Účast na projektech a údržba technické dokumentace
 • Monitoring serverů a aplikací (SolarWinds Server and Aplication monitor)

Biskupské lesy, Biskupství ostravsko-opavské

10/2014 – 10/2016

Vedoucí centra informačních technologií

 • Koordinace a řídící činnost centra informačních technologií
 • Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s vazbami na jiné informační systémy, ERP
 • Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech, nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům
 • Správa počítačové sítě včetně serverů na platformě MS Windows
 • Instalace a správa informačních systémů založených na standardních databázových technologií
 • Zajištění internetového provozu a e-mailové služby v organizaci včetně zajištění kybernetické bezpečnosti
 • Zálohování a obnova firemních dat

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

4/2012- 9/2014

Projektant informačních a komunikačních technologií

 • Vedoucí oddělení ICT
 • Koordinace a řídící činnost oddělení informačních a komunikačních technologií
 • Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy s rozsáhlými databázemi popřípadě celostátní topologií
 • Zajišťování řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech, nebo mají na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému, nebo rozvojem jejich provozu a údržby včetně zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, testování, přípravy a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům
 • Správa počítačové sítě včetně serverů na platformě MS Windows
 • Instalace a správa informačních systémů založených na standardních databázových technologií
 • Zajištění internetového provozu a e-mailové služby v organizaci včetně zajištění kybernetické bezpečnosti
 • Vývoj a údržba webových aplikací společnosti
 • Zálohování a obnova firemních dat

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

9/2000 – 3/2012

Správce infomačních a komunikačních technologií

 • Účast na tvorbě IT strategie a IT podpory pro zajištění všech procesů v organizaci
 • Správa počítačové sítě včetně serverů na platformě MS Windows
 • Instalace a správa hardwaru systémů a aplikačního software
 • Instalace a správa informačních systémů založených na standardních databázových technologií
 • Poskytování podpory informačních systémů a aplikací používaných v organizaci
 • Zajištění internetového provozu a e-mailové služby v organizaci včetně zajištění kybernetické bezpečnosti
 • Zabezpečení systému, zálohování dat a antivirové ochrany
 • Zajištění telekomunikačních služeb v organizaci

NetDirect s.r.o.

1/2008 – 12/2008

Webdesigner  – externí spolupráce

 • Tvorba konceptů
 • Zpracování grafických návrhů
 • Tvorba grafických ikon, symbolů, logotypů, navigačních prvků
 • Převod grafického návrhu do kódu
 • Jednání s klienty

Spolupráce na projektech:

 • http://www.obchodni-dum-mija.cz/
 • http://www.vitalshop.cz/
 • http://www.prodance.cz/
  aj.

SPT Telecom a.s

2/1994 – 4/1999

Mechanik telefonních ústředen

 • Zabezpečení technického provozu uzlového telefonního systému
 • Opravy elektromechanických a elektronických zařízení telefonního systému
 • Zkušební technik telefonních rozvodů a sítí
 • Programování koncových telefonních zařízení
cvphoto

Specializace

Správa a nasazení Microsoft Office 365 Enterprise Plan

Správa počítačových sítí – správa síťových prvků na úrovni Cisco CCNA certifikace

Správa doménové struktury na platformě Microsoft Windows Active Directory (DNS, DHCP, GPO, PKI) včetně návrhu a zavedení do firemního prostředí (Windows Server 2003, 2008, 2012)

Správa poštovního serveru MS Exchange 2003, 2007

Správa firewallu Treat Management Gateway (TMG), Cisco ASA

Správa VPN sítí na platformě Cisco ASA

Znalost programování na platformách PHP (Nette FW), Java SE, Java EE, .NET, ASP.NET MVC, Powershell, SQL

Znalost databází (MySQL, MS SQL, Oracle)

Vývoj webových aplikací na uvedených platformách, včetně návrhu layoutu aplikace, CSS, Jquery

Konfigurace systému MS Windows Server a řešení problémů

Virtualizace na platformě Microsoft Hyper-V

Antivirová bezpečnost na platformě AVG, ESET

Správa telefonních pobočkových ústředen Siemens

Uplatňování agilních metod řízení

Analytické schopnosti pro tvorbu procesního a datového modelování

Orientace v UML a jeho použití

Certifikáty

70-346 – Managing Office 365 Identities and Requirements