Během provozu služby WSUS jsem se několikrát setkal s problémem, kdy WSUS není možné odebrat a skončí s informací o závažné chybě. Tuto chybu jsem řešil u více serverů po havarií.

Našel jsem dobrý post viz link http://davidvielmetter.com/tricks/wsus-wont-uninstall-or-re-install/.

Po úpravě registru viz článek výše:

[step 1] Open REGEDIT in and locate: HKLM\Software\Microsoft\Update Services\Server\Setup
[step 2] Change the value of “wYukonInstalled” to 0×0 (zero) and ensure that the value of “SqlInstanceIsRemote” is oxo (zero).

byla služba WSUS v pořádku odinstalovaná.