Na Windows Server 2012 již nejsou k dispozici v defaultním nastavení skrytá administrátorská sdílení např. C$. Pokud by jste jej chtěli dále využívat, musíte vložit DWORD hodnotu s názvem LocalAccountTokenFilterPolicy s údajem 0x0000000 a to v cestě HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.